Súbory zásad Cookies na yoursupplements.eu/sk

1. Služba automaticky nezhromažďuje žiadne informácie. Výnimky sú informácie obsiahnuté v súboroch cookie.

2. Cookies (cookies) sú počítačové dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v termináli používateľa a sú určené na použitie na webových stránkach služby. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webu, z ktorého pochádzajú, ich retenčný čas na koncovom zariadení a jedinečné číslo. Používajú sa na sledovanie návštevnosti používateľa na webe.

3. Subjekt, ktorý umiestni súbory cookie do koncového zariadenia užívateľa a pristupuje k nim, je prevádzkovateľom webových stránok https://yoursupplements.eu/sk.

4. Cookies sa umožňujú:
a) prispôsobiť obsah webových stránok individuálnym preferenciám užívateľa a optimalizovať používanie webových stránok; Tieto súbory najmä umožňujú rozpoznať užívateľské zariadenia a zobraziť webovú stránku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám;
b) vytvárať štatistiky, ktoré vám pomôžu pochopiť, ako užívatelia využívajú webovú stránku. Súbory cookie sú navrhnuté tak, aby zlepšili štruktúru a obsah webových stránok;
c) udržiavať relácii užívateľa (po prihlásení). Používateľ nemusí znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej stránke webových stránok;
d) sledovanie návštevnosti používateľa na webe.

5. Vo väčšine prípadov webové prehliadače v predvolenom nastavení umožňujú ukladanie súborov cookie do koncového zariadenia užívateľa. Používatelia služby môžu zmeniť nastavenie cookie na každej webovej stránke. Tieto nastavenia môžu byť zmenené tak, aby blokovanie automatického ukladania súborov cookie bolo nastavené v nastavení webového prehliadača alebo aby boli informovaní vždy, keď sú zverejnené na zariadení užívateľa webu. Podrobné informácie o správe súborov cookie a spôsoboch ich správy nájdete v nastavení softvéru webového prehliadača.

6. Poskytovateľ služieb upozorňuje, že zakázanie súborov alebo obmedzenia súborov cookie môže mať vplyv na všeobecné zobrazenie webe

7. Súbory cookie zverejnené na koncovom zariadení užívateľa môžu tiež používať inzerenti a partneri, ktorí spolupracujú so Službou.

8. Poskytovateľ služieb hlási, že zmeny nastavenia vo webovom prehliadači užívateľa môžu ovplyvniť správne zobrazenie webových stránok.