Πολιτική αρχείων cookies στη διεύθυνση http://yoursupplements.eu/gr/

 1. Η υπηρεσία δεν συλλέγει αυτόματα πληροφορίες. Εξαιρούνται οι πληροφορίες που περιέχονται σε αρχεία cookie.
  2. Τα cookies (“cookies”) είναι δεδομένα υπολογιστή, ειδικά αρχεία κειμένου, τα οποία είναι αποθηκευμένα στο τερματικό του χρήστη και προορίζονται για χρήση στις τοποθεσίες Web της Υπηρεσίας. Τα cookies περιλαμβάνουν συνήθως το όνομα της τοποθεσίας Web από την οποία προέρχονται, ο χρόνος παραμονής στην τελική συσκευή και ένα μοναδικός αριθμός. Χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του χρήστη στον ιστότοπο.
  3. Η οντότητα που τοποθετεί τα cookies στην τελική συσκευή του χρήστη και έχει πρόσβαση σε αυτά είναι ο χειριστής του Δικτυακού τόπου https://yoursupplements.eu/gr/.
  4. Τα cookies χρησιμοποιούνται για:
  α) να προσαρμόζουν το περιεχόμενο του ιστότοπου στις ατομικές προτιμήσεις του χρήστη και να βελτιστοποιούν τη χρήση του ιστότοπου · Συγκεκριμένα, αυτά τα αρχεία επιτρέπουν την αναγνώριση της Συσκευής του Χρήστη και την εμφάνιση μιας ιστοσελίδας προσαρμοσμένης στις ατομικές του ανάγκες.
  β) δημιουργούν στατιστικά στοιχεία που βοηθούν να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Τα αρχεία cookies έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του ιστότοπου.
  γ) να διατηρούν την περίοδο λειτουργίας του χρήστη (μετά την είσοδο). Ο χρήστης δεν χρειάζεται να εισάγει ξανά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σε κάθε σελίδα της Ιστοσελίδας.
  δ) παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του χρήστη στην ιστοσελίδα.
  5. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα προγράμματα περιήγησης ιστού, από προεπιλογή, επιτρέπουν την αποθήκευση των cookies στην τελική συσκευή του χρήστη. Οι χρήστες της υπηρεσίας ενδέχεται να αλλάζουν τις ρυθμίσεις των cookies σε κάθε ιστότοπο. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν, προκειμένου να αποκλείσετε την αποθήκευση του αυτόματου cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Web ή να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύονται στη συσκευή του χρήστη του ιστότοπου. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies και τους τρόπους διαχείρισης τους, δείτε τις ρυθμίσεις λογισμικού του προγράμματος περιήγησης στο Web.
  6. Ο Παροχέας Υπηρεσιών προειδοποιεί ότι η απενεργοποίηση των αρχείων ή περιορισμών των cookies μπορεί να επηρεάσει τη γενική εμφάνιση του ιστότοπου
  7. Τα cookies που αναρτώνται στην τελική συσκευή του χρήστη μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από διαφημιζόμενους και συνεργάτες που συνεργάζονται με την Υπηρεσία.
  8. Ο Παροχέας Υπηρεσιών αναφέρει ότι οι αλλαγές των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού του χρήστη ενδέχεται να επηρεάσουν την σωστή εμφάνιση των ιστότοπων.